COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL

Atributii:
1). Tine la zi evidenţa terenurilor din comuna Bolvasnita, care fac obiectul legii Fondului funciar ;
2). Operează în registrul agricol terenurile, efectivele de animale, pasari şi albine, urmareste miscarea efectivelor;
3). Transcrierea animalelor instrainate;
4). Conduce evidenta privind arendarea terenurilor;
5). Intocmeşte lucrările necesare aplicării prevederilor legale privind fondul funciar şi prevederile Legii cadastrului;
6). Intocmeşte şi ţine la zi registrele agricole ale comunei şi centralizatorul acestuia ;
7). Intocmeşte situaţiile statistice necesare şi asigură transmiterea lor ;
8). Eliberează certificate de producător, bilete de proprietate, certificate de stare materială, adeverinţe de şomaj ;
9). Intocmirea documentelor necesare obţinerii subvenţiilor acordate gospodăriilor agricole ( ingrasaminte, produse agricole, lapte, vitei, seminte etc. );
10). Asigură administrarea păşunilor de pe raza comunei Bolvasnita şi efectuarea lucrărilor de întreţinere a acestora ;
11). Fundamentează taxa de păşune pentru deţinătorii de animale din localitate şi din afara acesteia ;
12). Stabileşte productiile medii obtinute în gospodariile populatiei pentru culturile agricole şi sectorul zootehnic;
13). Soluţionează sesizările şi reclamaţiile adresate Comunei Bolvasnita referitoare la probleme ce fac obiectul registrului agricol.

Cerere afisare vanzare teren Turnea Pavel