Primaria bolvasnita

primaria_bolvasnita

Noutati

Posturi Vacante

.

Educatie
Educatie

 

În decursul anilor zeci de elevi au plecat de pe băncile școlilor din Bolvașnița și Vîrciorova spre cele mai înalte școli, ceea ce ilustrează pregnant calitatea actului educativ din comună. Astfel, cetățeni ai comunei Bolvașnița s-au remarcat în decursul timpului în diverse domenii ale vietii economico-sociale și cultural-artistice, recunoscând că temelia cunoștiințelor școlare și dragostea pentru dezvoltarea intelectuală au fost puse în școala din comună.

Sectorul educațional din comună  asigură, atât condiții optime de îinvățatură (infrastructură școlară bună), cât și cadre cu un ridicat nivel profesional.

În tabel este prezentată reţeaua şcolară a comunei Bolvașnița la nivelul anului 2012. 

 

Grădiniţe de copii

Şcoli cu învăţământ

primar/gimnazial

Licee

Comuna

2

2

-

Bolvașnița

1

1

 

Vîrciorova

1

1

 

 

Populaţia şcolară din comună, în anul şcolar 2011-2012, pe tipuri de învăţământ și pe sate este redată în tabelul de mai jos.

                                                                                                 

 

Bolvașnița

Vîciorova

TOTAL

Preşcolari

11

23

34

Elevi

13

90

103

Liceal

15

30

45

Studenți, master etc

10

25

35

Total

49

168

217

 

La nivelul comunei Bolvașnița funcţionează Școala Generală cu clasele I-IV Bolvașnița având un corp de cladire cu o sală de clasă și o sală de grădiniță, cu suprafața totală de 210 mp și Școala cu clasele I – VIII Vîrciorova, cu un corp de cladire ce cuprinde 6 săli de clasă, inclusiv grădinița cu trei săli, cu o suprafață de 1200 mp. Aceste unități sunt deservite de un număr total de 13 cadre didactice, din care:

·       2 educatori,
·       3 învăţători
·         9 profesori.

În perioada 2005-2012 nu s-au înregistrat cazuri de abandon şcolar.

            Rata absolvirii la examenul de capacitate începând cu anul 2000, anul când a fost dat primul examen de capacitate şi până în anul 2012, ultimul an de capacitate a fost de 100% la sesiunea din vară.

 

©2013 - Primaria Bolvasnita

Toate drepturile rezervate.