CULTURA


Biserica Ortodoxă


Parohia Bolvașnița, această vatră de bucurii duhovniceşti, aşezată pe malul stâng al râului Bolvaşniţa într-un peisaj cu deschidere spre muntele Tarcu este menţionată documentar de pe la anul 1376.

Cu numele de Balasnicza (este cea mai veche atestare cu sufix modificat în nordul Dunării, faţă de primele atestări de pe teritoriul sârbocroat sec. al XllI-lea) şi cel bulgar (sec. al XV-lea)25.

De când a luat fiinţă localitatea a existat şi credinţa ortodoxă, iar în cursul veacurilor au fost mai multe lăcaşuri de rugăciune pe care intemperiile iernii, războaiele şi anii le-au distrus. Puţinele documente care s-au mai păstrat caută să dovedească acest lucru.

Caminul cultural


Căminul Cultural s-a construit în perioada 1952-1954 din contribuția bănească a locuitorilor şi prin munca voluntară a acestora. El cuprinde o sala de spectacole, o scenă, o încăpere care era destinată bibliotecii comunale şi un balcon de unde erau proiectate diferite filme. Pe lângă cărţile din bibliotecă, el a mai fost înzestrat cu un aparat de proiecţie, un acordeon şi un aparat de radio.

Aparatul de proiecţie era folosit în zilele de joi, sâmbăta şi duminica cand rulau anumite filme care erau vizionate de mulţi locuitori din sat. Acest aparat era folosit şi la Căminul Cultural din Vârciorova. Acordeonul era folosit atunci când se făceau repetiţii la dansuri, iar aparatul de radio pentru a asculta diferite ştiri, conferinţe, muzică de către tinerii satului.

In sala de spectacole se desfăşurau repetiţiile formaţiei de cor, dansuri, teatru, deasemeni aveau loc serbările şcolare, precum şi anumite spectacole date de formaţii artistice, ca: Orchestra "L.Cernescu" din Caransebeş,Ansamblul studenţesc "Doina Timişului" din Timişoara, formaţia de teatru a casei de Cultură din Caransebeş, diferite trupe de circ, etc.