Primaria bolvasnita

primaria_bolvasnita

Noutati

Posturi Vacante

.

Cadru Natural
Cadru Natural

     

Relieful

 
      sosea-intrare-bolvasnita
     Formaţiunile cristaline vechi, metamorfozate, strapuse de masive granitice constituie soclul regiunii.
       In timpul mişcărilor tectonice din cretacic, acest soclu rigid care formează „Domeniul Danubian" a fost încălecat de o „pânză de acoperire alcătuită din şisturi cristaline puternic metamorfozate în adâncime, cunoscut sub numele de „Pânza Getică".
 
     
        Cuvertura post-tectonică este formată din depozite sedimentar neogene şi cuaternare.
întreaga zonă, atât cristalinul, cât şi formaţiunile sedimentare vechi sunt afectate de numeroase accidente tectonice (folii, decroşări) produse de mişcările tectonice ce au avut loc de-a lungul erelor geologice.
        Localitatea este situată pe şesul Bolvaşniţa situat Ia poalele vestice ale Muntelui Mic. Şesul Bolvaşniţa este încadrat de dealuri cu panta lină şi înălţime de cca 400 m : Dealul Ungurului (399,7 m) la sud, Dealul Şuşara cu vâri Cristii (421 m) la nord.
 

Hidrografia

 

           statie-epurare-bolvasnita Reţeaua hidrografică de pe teritoriul administrativ al satului Bolvaşniţa aparţine celui mai important bazin din grupa râurilor de sud-vest, cel al Timişului. Acesta are o lungime de 241,2 km, drenând o suprafaţă de 5673 km .
              Principalul curs de apă ce străbate satul, este Râul Bolvaşniţa, afluent de dreapta al Timişului, având o direcţie a scurgerii est-vest. Deoarece Timişul este afluent de ordinul II al Dunării, atunci râul Bolvaşniţa va fi afluent de ordinul III.
Râul izvorăşte la 920 m altitudine, de pe versantul vestic al Muntelui Mic , xub vârful Pleaşa Mare (1413,5 m) şi se varsă în Timiş la o altitudine de 2
31 m n dreptul localităţii Valea Timişului. Are în debit mediu multianual de cca.11 mc/s
              Are urmatoarele caracteristici morfometrice:
     • lungimea: L = 18 km;
     • Suprafaţa bazinului: S = 59 Km patrati
     • Altitudinea medie: Hm=491 m
    • Pantaa medie de scurgere (hmax-hmin) / L: Imed= 38,2 m/km;
    • coeficientul de sinuozitate (care arată meandrarea râului) este de 1,23
            Principalii afluenţi ai râului Bolvaşniţa sunt: Ogaşul Vâlcelelor, Paraul Maliţa, Valea Rea, Valea Pietroasa, Pârâul, Bolnicioara , Valea Lazului, Lunca cu Anini, Pr. Ighirisu,

 

Clima

 

        Aşezarea geografică a satului Bolvaşniţa, în sud-vestul ţării, Culoarul Timiş-Cerna, altitudinea redusă ( vatra satului se află situată intre 2 şi 300 m), determină un climat temperat-continental, cu influente submediteranene, caracteristic sud-vestului României. Predominantă este circulaţia vestică, încărcată cu mase de aer polare, sau tropicale şi maritim ceea ce determină ierni blânde şi veri călduroase, cu un grad ridicat instabilitate termică şi averse de ploaie.
       Suprafeţele extinse de pajişti şi versanţii cu orientare diferită, s-au format un topoclimat specific, un topoclimat de pajişte şi de versant semiumbrit.

 

Populatie

    Analiza numărului populaţiei are o importanţă majoră, deoarece acesta reprezintă componenta de bază a spaţiului rural, oferind o imagine de ansamblu asupra dinamicii populaţiei existente aici.Pentru a avea o imagine clară a evoluţiei numerice a populaţiei satul Bolvaşniţa, se impune împărţirea intervalului analizat (1880 - 2003) segmente cu trăsături distincte. Analiza evoluţiei s-a făcut pe baza dateli obţinute din recensămintelor, precum şi pe baza informaţiilor oferite Primăria Bolvaşniţa
 
 

©2013 - Primaria Bolvasnita

Toate drepturile rezervate.