COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

Atributii:


Acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice.

Problematica ce intră în competenţa Compartimentului de Asistenţă Socială este diversă, incluzând persoanele cu handicap, asistaţii sociali, indemnizaţii copii etc. Puteţi afla aici actele necesare / tipizate de descărcat pentru rezolvarea problemelor dvs.

Compartimentul de Asistenţă Socială Bolvasnita funcţionează şi este organizat în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu prezentul Regulament de organizare şi funcţionare, având rolul de a identifica şi soluţiona probleme sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.
Compartimentul de Asistenţă Socială Bolvasnita , are responsabilitatea creării, menţinerii şi dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii sociale a persoanei în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar.