PRIMARIA COMUNEI BOLVAȘNIȚA

Despre institutieConducerePrimar: Mihailescu Petru
Viceprimar: Cucuruz Filip
Contabil: Copaceanu AnastasiaOrganizarePrograme si Strategii


 • Asigurarea suportului de infrastructură pentru dezvoltarea durabilă;

 • Dezvoltarea unor produse de marcă regională şi promovarea unor afaceri specifice regiunii;

 • Integrarea socio-economică a grupurilor şi comunităţilor dezavantajate;

 • Dezvoltarea de reţele parteneriale şi acţiune strategică coordonată;

 • Promovarea economiei bazată pe cunoaştere şi formare continuă.


 • Strategia Europa 2020 adoptată de Consiliul Europei în martie 2010, propune trei priorităţi care se susţin reciproc: • creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;

 • creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;

 • creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.


 • Rapoarte si studii


  Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

  - Alimentare cu apa;
  - Canalizare si statie de epurare;
  - Modernizare Strazi;
  - Centru documentare turistica;